پرسش و پاسخهای متداول

چگونه باید انتخاب واحد کنم؟
از منوی سامانه ها، بخش سامانه های آموزشی یکی از سامانه ها را انتخاب کنید و مراحل انتخاب واحد را دنبال کنید.
برای اطلاعات بیشتر میتوانید راهنمای انتخاب واحد را مطالعه نمایید.


 آخرین بروزرسانی Tue, Apr 19 2016 12:42pm

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!