پرسش و پاسخهای متداول

نحوه معرفی استاد راهنما و مشاور جدید در پورتال کارشناسی ارشد و دکتری به چه نحو است؟
ر صورتي كه استاد مورد نظر، در پورتال تعريف نشده است، ابتدا طبق فلوچارت زير
image

پس از بررسي مدارک توسط مدير گروه و تکميل فرم به ايميل thesis.iauyazd@Gmail.com ارسال شود. درصورت بروز مشكل يا سوال با شماره 31872293 (035) آقاي سيدابوالقاسم عابدينيان (كارشناس اطلاعات و آمار) تماس حاصل فرماييد.
توجه: همراه مدارك خود رشته تحصيلي دانشجو نيز قيد گردد

مدارك A1:
كپي صفحه اول دفترچه بيمه – شماره بيمه - شماره حساب سيبا ملي – تلفن همراه - ايميل

مدارك A2:
كپي صفحه اول دفترچه بيمه – شماره بيمه - شماره حساب سيبا ملي – تلفن همراه - ايميل - كپي نامه مجوز سازمان مركزي

مدارك B:
كپي حكم كارگزيني تاييد شده توسط کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي يزد– كپي شناسنامه – كپي كارت ملي – كپي صفحه اول دفترچه بيمه – شماره بيمه – شماره حساب سيبا ملي – تلفن همراه - ايميل

مدارك C:
كپي آخرين مدرك تحصيلي يا حكم كارگزيني هيئت علمي ساير دانشگاهها تاييد شده توسط کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي يزد- كپي شناسنامه – كپي كارت ملي – كپي صفحه اول دفترچه بيمه – شماره بيمه – شماره حساب سيبا ملي – تلفن همراه - ايميل

مدارك D:
مراجعه حضوري استاد به معاونت پژوهش و فناوري و ارائه كپي حكم كارگزيني دانشگاه آزاد اسلامي تاييد شده توسط کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي يزد– كپي شناسنامه – كپي كارت ملي – كپي صفحه اول دفترچه بيمه – شماره بيمه – شماره حساب سيبا ملي – تلفن همراه - كپي آخرين مدرك تحصيلي – رزومه (حداكثر دو صفحه) و دومقاله ISI يا علمي پژوهشي كه در سال گذشته ارائه شده باشد – صورتجلسه تاييد شوراي پژوهشي گروه- تکمیل فرم درخواست

مدارك E:
مراجعه حضوري استاد به معاونت پژوهش و فناوري واحد و ارائه مدارك D و رزومه 10 سال سابقه كار تخصصي در رشته مورد نظر

فایل پیوست: form-manager-group.pdf (96.8 kb)  f_afzayesh.pdf (161.1 kb) 


 آخرین بروزرسانی Mon, Apr 18 2016 12:25pm

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!